Årsmelding 2015

Årsmøtet ble holdt 19.02. 2015 på Hordamuseet.

13 medlemmer var tilstede.

STYRESAMMENSETNING:

Styremedlemmer:  Gunhild Haus Nysæther (leder), John Henningsen (nestleder), Oddvar Skre (sekretær), Bjørn Aas (kasserer), Linbjørg Sæterdal

Varamedlemmer: Ruth Irgens ogTore Joten

Skriftnemnd for Årsskriftet 2015:

Oddvar Skre (red), Linda Moen, Martin A.E. Andersen. Reidar Storaas, Bjørn Aas.

Valgnemnd: Bjørn Aas

Revisor: Lars Ole Onarheim Hauge

ARBEID:
  • Det er blitt avholdt 8 styremøter gjennom året.  Varamedlemmene har vært fast innkalt.
  • John Henningsen har vært dataansvarlig og har arbeidet med stadig å utvikle nettsiden til Fana Historielag.
  • Mange tidligere medlemmer har falt fra de senere år, så i høst har det vært vervekampanje, og resultatet er 30 nyinnmeldte. Laget har i alt 91medlemmer.
  • Årsskriftet for 2014/15 ble ferdig medio oktober. Opplaget er 400 eks. og innholder artikler om/fra okkupasjonstiden i Fana. Skriftnemden har lagt ned et stort arbeid, og resultatet er blitt et interessant og fint hefte som er blitt godt mottatt. Medlemmer, annonsører og samarbeidspartnere har fått tilsendt gratis eksemplar, resten er for salg.
  • Fana Historielag har i 2015 hatt et godt samarbeid med Fana Kulturkontor, Lagunen kjøpesenter og Fanaposten:

Styremøtene og foredragene har vært holdt på Kulturhuset på Nesttun. Der har vi og fått lagerplass til arkivet vårt. Kulturkonsulenten har kommet med innspill og ideer til arbeidsoppgaver, og gjennom samarbeidet får vi markedsført våre arrangementer på Kulturhuset i Kulturkalenderen og på TV-skjermen i Amfi og kulturhuset. Vi har gjennom kulturkontoret mottatt økonomisk støtte fra Bergen kommune til Årsskriftet og til arrangementene våre i kulturuken.

Lagunen kjøpesenter feiret 30- årsjubileum i 2015, og i den anledning ønsket de et samarbeid med Fana Historielag om å lage en historisk utstilling. Med på laget var også Liland Ungdomslag som bidro med mange bilder fra samlingen sin. Det ble en meget vellykket utstilling med mange positive tilbakemeldinger.

Fanaposten har gitt Historielaget god mediedekning, og begge parter er interessert i å samarbeide videre, til felles nytte og glede.

  • Fana Historielag er en viktig del av Fana Historieverkstad. Historieverkstaden omfatter frivillige lag i Fana som driver med lokalhistorisk virksomhet. For tiden er vi i gang med et prosjekt om ” Hverdagslivet under okkupasjonstiden”. Presentasjonen blir i siste halvdel av 2016. Bymuseet sin frivillighetskoordinator gir råd og bistand til arbeidet.
ARRANGEMENTER:

Februar: Anders Walløe fortalte om sitt arbeid med restaurering av gamle møbler, dører og vinduer.

Mai: Tur til Arna med besøk og omvisning på Arna Fabrikker; hos Oleanna og på tekstilmuseet.

Juni: Dugnad ved og omkring den gamle steinbroen på Fjøsanger.

September: Historisk utstilling på Lagunen om Okkupasjonen, Samferdsel og Handel og vandel.

Det planlagte besøket til Langegården og Den historiske fotosamlingen der, måtte dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte

Oktober: Kulturvandring: ”Vandring på Hop gjennom okkupasjonstiden” v/Gunhild Haus Nysæther.

Foredrag om Saborg: ”Sabotører fra Strilelandet” v/Ole-Jacob Abraham

November: Foredrag om: ”Fyllingsdalen før i tiden” v/Stein Ugelvik Larsen.

På arrangementene våre har vi hatt enkel bevertning.

Nesttun 20.01.2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *