Om Fana Historielag

Vi er et aktivt lag med mange interesseområder. Da laget ble stiftet i 1996 hadde det som formål å være til hjelp og støtte for den som arbeider for å ta vare på fortiden.  Vi  arrangerer  medlemsturer, historiske vandringer, har medlemsmøter med foredrag,  registrerer gamle kilder, samler inn bilder og har dugnader.  Laget gir også ut et årsskrift. Vi har et godt samarbeid med andre historielag i området.

For tiden har vi ca. 100 medlemmer, men ønsker flere som er historieinteresserte og som vil bidra til det  arbeidet vi gjør. Mange sitter på kildemateriell som vil være verdifullt å ta vare på for fremtidige generasjoner. Ta kontakt hvis du har lyst til å bidra med din historie, og aller helst:

Meld deg inn dersom du ikke allerede er medlem!

Send oss gjerne en e-post