Kategoriarkiv: Nyheter

Vårprogram

Kjære medlemmer!

Etter årsmøtet og foredrag om Oselvaren, er vi nå klare til å ta fatt på et nytt år.

Styret i Fana Historielag for 2017 er:

Leder: Gunhild Haus Nysæther
Styremedlemmer:
  • Oddvar Skre
  • Bjørn Aas
  • John Henningsen
  • Linbjørg Sæterdal
Varamedlemmer:
  • Tore Joten
  • Ludvig Myrland
PROGRAM FOR VÅREN:
  • 27.april: Foredrag om ”Kart som kilde til lokalhistorie” v/ Christopher Harris.
  • 28.mai: Kirkevandring m/friluftsgudstjeneste på Kirkebirkeland.
  • 11.juni: Vandring i Lønninghamn med besøk på den nyrestaurerte husmannsplassen ”Hamn”.
  • 28.juni: Årets dugnad rundt /ved den gamle steinbroen på Fjøsanger.

Det blir sendt ut invitasjon med mer info i forkant av hvert arrangement.

 

Arbeid framover:

ÅRSSKRIFT: Skriftnemnden er i gang med årsskriftet for 2017. Har du forslag til stoff eller noe du selv vil formidle skriftlig eller muntlig, ta kontakt med Bjørn Aas tlf. 40 221 215.

GAMLE KART: Vi er i gang med å spore opp gamle kart og prospekt over Fana eller deler av Fana. Materialet låner vi for avfotografering og digitalisering. Målet er å lage en utstilling av dette i Kulturhuset i 2018. Har du kunnskap/kjennskap til lokale kart og prospekt, ta kontakt med Oddvar Skre tlf. 90 964 834.

NESTTUN: Vi samler kontinuerlig stoff og bilder om Nesttun. Har du noe å bidra med, ta kontakt med Gunhild Haus Nysæther tlf. 97 505 109.

ARKIV: Med hjelp av en arkivar har vi starter arbeidet med å bygge opp et tilgjengelig og tjenlig arkiv. Gamle bilder og lokalt stoff om Fana er av stor interesse. Kan vi få låne til avfotografering, er vi takknemlige for det. Ta kontakt med John Henningsen tlf 92 867 438.

Målet med arbeidet vårt:

Samle historisk dokumentasjon for kommende generasjoner, til bruk når nye bygdebøker skal skrives, samt gi hjelp til folk som søker lokalhistorisk kunnskap.

Øke interessen for lokalhistorie og engasjere de medlemmer som ønsker å delta aktivt i historielaget.

Gjennom foredrag og vandringer håper vi på å kunne formidle interessant kunnskap, til inspirasjon og felles glede.

Har du lyst til å delta aktivt i historielaget, er det hyggelig om du tar kontakt :

fana.historielag@gmail.com eller tlf. 97505109 til Gunhild Haus Nysæther.

Vennlig hilsen

Styret

Høstprogram 2016

Kjære medlemmer!

Høstens program setter fokus på okkupasjonstiden i Norge 1940-45.  Flyktningestrømmen til Europa i dag, minner oss om at vi selv har vært i krig. Hvilke utfordringer hadde vi den gang? Hvordan overlevde vi i hverdagen? Vi håper dere finner noe som kan være av interesse, og at det blir god oppslutning om arrangementene våre. Høsten er også tiden for å planlegge vårprogrammet for neste år. Har dere ønsker i så måte eller forslag til foredrag, kurs og turer/besøk, er vi takknemlige for innspill.

 

Oversikt over høstprogrammet: Fortsett å lese Høstprogram 2016