På tur til Laksevåg

Laksevåg

Fana Historielag inviterer til besøk hos Laksevågs kulturhistoriske forening. Der blir det kaffe og kake i Cafe ”Lyst og Fryd” for så å få omvisning i Utemuseet ( gammel bebyggelse som er restaurert) og  Innemuseet  (”Bunkersen”), Norges sikreste museum.

Utemuseet: ”Gamle Laxsevaag”

Foreningen har fått disposisjonsretten til et område ved Jansonmarken for oppføring av et friluftsmuseeum. Bakgrunnen for dette er et ønske om å bevare gamle og verdifulle rivningstruede hus fra Laksevåg. Det ble utarbeidet detaljerte planer for hvordan man etter hvert skal bygge opp et museum som skal gjennspeile og gi rom for de tre mest typiske bygningsmiljøer som har kjennetegnet Laksevåg, nemlig : 

  •    Strandbebyggelse
  •    Tettstedsbebyggelse
  •    Gårdsbebyggelse

Innemuseet: ”Bunkeren” Et lokalhistorisk museum med særlig vekt på industrielle kulturminner

Det er bygget opp et innholdsrikt lokalhistorisk museum i en stor tyskerbunkers ved Jansonmarken nedenfor Damsgård hovedgård. Museet inneholder en rekke utstillinger som samlet gir en god dokumentasjon av hvordan livet artet seg på Laksevåg fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag. Det er bl.a. lagt stor vekt på å vise hvordan særlig skipsbyggingsvirksomheten utgjorde en vekstfaktor og endret indre Laksevåg fra bondesamfunn til industristed. Verftet på Laksevåg var mot slutten av 1800-tallet ett av Europas største med en arbeidsstokk på ca. 2000 personer. Foreningen har vært så heldige å få overta en mengde gjenstander, tegninger og annen dokumentasjon, bl.a. fra Ulstein & Mjellem & Karlsen, som de siste årene har stått som eiere av verftet. Som ledd i opprettelsen av museet er det nedlagt et meget stort arbeid i å renovere og pusse opp bunkeren.

Kulturhuset i Laksevåg:

Foreningen har, i samarbeid med Bergen kommune, sikret eien- dommen Damsgårdsveien 174 som Kulturhus for Laksevåg. Huset er identisk med det gamle gjestgiveriet «Lyst og Fryd», som ble drevet i tidsrommet ca. 1740 – 1879. Deler av dette huset har en enda eldre historie, idet det faktisk var våningshus på gården Damsgård (opprinnelig Håsteinar) før Damsgård Hovedgård ble reist ca. 1650. Det er gjort et omfattende restaurerings- og utbedringsarbeid på bygningen i foreningens regi. Arbeidet er utført i samsvar med planer som er godkjent av de antikvariske myndigheter. Åpningen av  kulturhuset, med bl.a. gjenåpning av kafeen, fant sted i november 1996 og ble behørig omtalt i Bergens Tidende.

Program:

  • 17:15 – Kaffe og kake på Cafe ”Lyst og Fryd”  Du kan forsyne deg flere ganger.     Kr 75,-
  • 18:00 – 19:45 – Omvisning. Vi deles i grupper. Omvisningen er ferdig 19:45.    Kr 50,-

Det er stolheis inne i ”Bunkersen”.

Sted: Damsgårdsveien 174. Vi bruker egen transport og kan parkere gratis på området til ”Bunkeren”. Dersom noen trenger skyss, så gi beskjed ved påmelding.

Tid: Onsdag 20.april.

Møt opp i god tid! Hvis det er noen som ikke har anledning til kafe-besøket, men bare ønsker omvisningen, så gi beskjed ved på-melding.

Påmelding innen fredag 15.april til:

Gunhild Haus Nysæther tlf. 97505109, eller mail: fana.historielag@gmail.com  

 

Ta gjerne med en venn.

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *